Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

                                                                         ГРУПА "ПАЛАВИ КРАЧЕТА"

                                                                               

 

                                                                      

Веселка Петкова                           Виктория Атанасова                      Маринка Петрова

старши учител                                                учител                                              помощник-възпитател

Бакалавър                                        Магистър 

"Предучилищна педагогика"     "Менинджмънт на социалните и 

ИДНУ "Хросто Ботев"                  педагогическите организации"

гр.Бургас                                            "Тракийски университет"

                                                                гр. Стара Загора

                                                                Бакалавър 

                                                           "Предучилищна и начална училищна педагогика"

                                                             "Тракийски университет"

                                                              гр. Стара Загора

         

Мисия:         

В група "Палави крачета" цари атмосфера на приятелство и толерантност ,

родени от споделена обич и доверие.

Стремим се да създаваме условия , в които децата се чувстват спокойни и разбрани ,

обичани и щастливи , да изразяват желанията си и да вземат решения.

Тук се отнасяме към детето с уважение към неговата личност и индивидуалност ,

изграждаме увереност и развиваме силните му страни.

В нашата група приемаме децата такива , каквито са,

помагаме им с обич и търпение да разберат света ,

в който живеят и да осъзнаят собствената си значимост.