Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

                                                                        ГРУПА "ВЕСЕЛИ ЕЖЛЕТА"

                                                                           

 

                                                                                    

Милена Димитрова                             Татяна Йорданова                                      Радка Кирова

старши учител                                                     учител                                                    помощник-възпитател

Магистър                                                  Магистър

"Управление в образованието"             "Деца със специални                                                                 

"Шуменски университет"                       образователни потребности"

гр. Шумен                                                    ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"

Бакалавър                                             гр. Велико Търново

"Предучилищна пеагогика"                 Бакалавър

УДУ  "В. Пеева"                                        "Предучилищна и начална 

гр. Стара Загора                                   училищна педагогика"

                                                                     ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" 

                                                                     гр. Велико Търново

 

Мисия:                                                                                  Мото: 

Ний сме група „Весели ежлета“,                                         "Докато играеш,

пеем с весели гласчета.                                                     можеш всичко да узнаеш"

Ний другари сме добри и готови за игри!                                                            

Ех, че весела гълчава! Кой ли тук се забавлява?

Ние, малките „ежлета“ – най-щастливите деца

от Двореца на мечтите,

храма на игрите.

Той „Детство“ се нарича! Тук слънцето се спира,

с нас да си играе!

И вятърът тича и пее в захлас!

Тук всеки ден е приказно царство и радост за нас!