Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

                                                                   ГРУПА "КАЛИНКА "

 

                                                                  

 

                                         

 Маринела Милкова                                  Тодорка Джурова                          Галина Генова

                учител                                                     главен учител                              помощник-възпитател

 Магистър                                                      Магистър

"Приобщаващо образование.                      "Предучилищна педагогика"

Специална педгогика"                                   "Педагогиески институт"

ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"                  гр. Благоевград

гр.Велико Търново

Бакалавър 

"Предучилищна и начална училищна педагогика"

ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" 

гр.Велико Търново

 

     Мото:                                                              Мисия:                                                                                              

Видях една калинка малка,                                    Деца щастливи и засмени, с обич обградени. 

с две вълшебни шарени крилца.                            Деца с емоционална интелигентност –

 Тя носи свойта обич на земята                          важно условие за изграждане на правилно

и прави свойте чудеса.                                            поведение.

А, кои са чудесата?                                                  Деца, които с удоволствие ще се отправят 

Това са децата от група "Калинка"!               заедно със своя  учител, към опознаването на 

Ний сме палави калинки.                                      нови хоризонти и възможности.

Погледнеш ли ни, сърцето ти трепва,

 на лицето ти грейва усмивка.