ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

Първа "А" група "Звънче"

ГРУПА "ЗВЪНЧЕ"

Педагогически екип:                  Помощник-възпитател:

Емилия Жекова                            Веска Димова

Радост Кръстева

Девиз: "Учители и родители – заедно за благополучието и приспособяването на децата"

Мисия:

Нашата цел е създаването на пълноценен детски свят, удовлетворяващ максимално социалните потребности на детето от общуване, позволяващ му да намери своето място в обществото.

В група "Звънче" се работи спокойно, като се предоставя отглеждане, социализиране, възпитание и обучение на децата. Даряваме децата с топлина, нежност, обич и търпение. Даваме им спокойно и щастливо детство, много любов, приятелско отношение, уют и доброжелателство.

Проекти:

Групата участва в проект по Национална програма "Успяваме заедно" в подкрепа на деца и родители.