ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

Трета "Б" група – "Слънце"

ГРУПА "СЛЪНЦЕ"

Педагогически екип:                                        Помощник-възпитател:

Дамяна Иванова                                                  Пепа Трънчева

Петя Костова                                    

                                                                Мото: Малки слънчица сме ние

                                                                           обич в сърцата ни се крие.

                                                                           С весели игри и песни

                                                                           правим дните си чудесни!

                                                                           Група "Слънце" се наричаме

                                                                           да се смеем най-обичаме.

Мисия:

Отглеждане и възпитание на децата в спокойна, благоприятна и толерантна среда.

Създаване на комфортна и топла атмосфера, в която децата се чувстват обичани,

ценени и уверени в своите възможности.