Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

                                                                   ГРУПА "КАЛИНКА "

 

                                                                  

 

                                         

 Маринела Милкова                                  Тодорка Джурова                          Галина Генова

                учител                                                     главен учител                              помощник-възпитател

 Магистър                                                      Магистър

"Приобщаващо образование.                      "Предучилищна педагогика"

Специална педгогика"                                   "Педагогиески институт"

ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"                  гр. Благоевград

гр.Велико Търново

Бакалавър 

"Предучилищна и начална училищна педагогика"

ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" 

гр.Велико Търново

 

     Мото:                                                              Мисия:                                                                                              

Видях една калинка малка,                                    Деца щастливи и засмени, с обич обградени. 

с две вълшебни шарени крилца.                            Деца с емоционална интелигентност –

 Тя носи свойта обич на земята                          важно условие за изграждане на правилно

и прави свойте чудеса.                                            поведение.

А, кои са чудесата?                                                  Деца, които с удоволствие ще се отправят 

Това са децата от група "Калинка"!               заедно със своя  учител, към опознаването на 

Ний сме палави калинки,                                      нови хоризонти и възможности.

погледнеш ли ни, сърцето ти трепва,

 на лицето ти грейва усмивка.

 

                                         "В очакване на Дядо Коледа"

 

Децата от група "Калинка" с трепет и вълнение очакват пристигането на

Дядо Коледа. Радостта си изразиха чрез песни,танци и игри.

 

   

  

  

  

  

 

                                                "С мама и татко на разходка"

                                                                       (открита ситуация по БДП)

 

                     "Няма страшно и опасно,когато с правилата на улицата сме наясно"

 

  

  

    

 

 

 

                              "Пролетно вълшебство"

  Децата от група "Калинка" отбелязаха и показаха с мило тържество 

първоначалните си артистични умения, с невероятните си 

костюми и декори,звънливите им песнички,стихчета и танци,

"калинките" създадоха пролетно настроение.