ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

Втора група "Весели ежлета"

ГРУПА "ВЕСЕЛИ ЕЖЛЕТА"

Педагогически екип:                               Помощник-възпитател:

Милена Димитрова                                                    Радка Кирова

Татяна Йорданова

                                                             Мото:  "Докато играеш,

                                                                                    можеш всичко да узнаеш"

Мисия:

Ний сме група „Весели ежлета“, пеем с весели гласчета. Ний другари сме добри и готови за игри!

Ех, че весела гълчава! Кой ли тук се забавлява?

Ние, малките „ежлета“ – най-щастливите деца от Двореца на мечтите, храма на игрите.

Той „Детство“ се нарича! Тук слънцето се спира, с нас да си играе! И вятърът тича и пее в захлас!

Тук всеки ден е приказно царство и радост за нас!