Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

Световен ден на Земята-22 април 2023 г. е чудесен повод за нашите възпитаници да обогатят знанията си за нашата планета,да научат повече за взаимодействието на човека с природата.

Малчуганите бяха стимулирани да изказват мнения,да дават идеи за начини за опазване на природата и съхраняване на нейните богатства.Научиха,че трябва да пазим и обичаме Земята,за да ги има децата,цветята,въздуха и водата.