Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен
Земята е наша къщурка зелена
и нека е чиста, добре проветрена,
и нека е топла, и нека да свети
снежецът през зимата, слънцето лете.
Да кацне в дърветата песен на птиче,
сребриста от рибки реката да тича…
И нека я пазим – за тебе, за мене,
едничка е тази къщурка зелена!