Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

В деня на европейските автори,децата от група "Звездичка",получиха своите приказни подаръци от "Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти" към ВТУ " Св.Св.Кирил и Методий". По повод отбелязването на празника на ДЕПОКПС,малките звездички на ДГ Детство" се включиха с поздравителен адрес изпратен от началника на РУО - Сливен д-р Кристиана Добрева-Станкова със съдействието на г-жа Дина Димитрова-старши експерт по предучилищно образование.Малките артисти докоснаха сърцата на всички и усмихнаха техният празник !