Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

 

С цел формиране у децата на обществени и морални ценности за насърчаване принципите на толерантността в нашата институция се проведе "Ден на толерантността" / 16 ноември /.