Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

Толерантността е уважение,приемане и оценяване на богатото многообразие на културите на нашия свят".

Денят започна с изготвяне на постери с послания и продължи със специален гост -феята на Добротата,която прочете

Приказка за доброто" и сподели с децата как да бъдем толерантни всеки ден!