Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен
В края на 2021 год. приключиха дейностите по проект "Обичам природата - и аз участвам", финансиран от МОСВ и НУДООС.
Реализацията му донесе на малките ни възпитаници нови: съоражения за физическа активност (детска къщичка с пързалка); съоражения за изграждане на кътове за образователни дейности на открито (масички, пейки, дъски); кошчета за разделно събиране на отпадъци; хранилки/къщички за птици и постави началото на изграждането на нов еко-кът, в който децата да засаждат и отглеждат с помощта на родители и учители различни видове растения (цветя, билки, подправки).
Чрез изпълнението на проекта, освен обогатяване базата на ДГ, продължаваме традициите си, давайки възможност на децата да осъществяват пряк контакт с природата, възпитавайки екологично поведение свързано с опазването на околната среда с грижа както към растенията така и към животните.