Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

                                                                        ГРУПА "ВЕСЕЛИ ЕЖЛЕТА"

                                                                           

 

                                                                                    

Милена Димитрова                             Татяна Йорданова                                      Радка Кирова

старши учител                                                     учител                                                    помощник-възпитател

Магистър                                                  Магистър

"Управление в образованието"             "Деца със специални                                                                 

"Шуменски университет"                       образователни потребности"

гр. Шумен                                                    ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"

Бакалавър                                             гр. Велико Търново

"Предучилищна пеагогика"                 Бакалавър

УДУ  "В. Пеева"                                        "Предучилищна и начална 

гр. Стара Загора                                   училищна педагогика"

                                                                     ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" 

                                                                     гр. Велико Търново

 

Мисия:                                                                                  Мото: 

Ний сме група „Весели ежлета“,                                         "Докато играеш,

пеем с весели гласчета.                                                     можеш всичко да узнаеш"

Ний другари сме добри и готови за игри!                                                            

Ех, че весела гълчава! Кой ли тук се забавлява?

Ние, малките „ежлета“ – най-щастливите деца

от Двореца на мечтите,

храма на игрите.

Той „Детство“ се нарича! Тук слънцето се спира,

с нас да си играе!

И вятърът тича и пее в захлас!

Тук всеки ден е приказно царство и радост за нас!

 

                                                                    "Седмицата на възрастните хора"

 

Децата раказаха любимите си спомени със своите баба и дядо и направиха с много любов картички за тях!

 

        

                                                 

 

                                                                         Крепостта "Туида"

 

     

                             

  

                               

 

                                                     "Международен ден на толернтността"

 

                              

        

 

                                                    "Моето любимо място с татко" 

Децата презентираха своите творби и направиха картички за своите грижовни

и всеотдани татковци!

 

  

 

                                 "   Международен ден на хората с увреждания! "

Подай,ръка и аз ще успея...! Група "Весели ежлета" и клуб "Млади възрожденци"  отбелязоха

"Международният ден на хората с увреждания! .

 

     

 

                                                    "Регионален исторически музей"

От основаването си през 1905 г. до днес Регионален исторически музй "Д-р Симеон Табаков" -Сливен

привлича любопитството и интереса на малки и големи с богатата си експозиция от артефакти,

някои от които със световно значение.

 

 

 

 

                                                 "Бъдни вечер"

 

   

  

 

                                 " 175 години от рождението на Христо Ботев "

 

   

 

                                          "Деня на розовата фланелка"