Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

                                              Група " Слънце"

                                                

                                  

Дамяна Иванова                                     Петя Костова                              Пепа Трънчева

старши учител                                                  учител                                     помощник-възпитател

Магистър                                                  Магистър

"Предучилишна педагогика"                  "Специална педагогика.Логопедия"

"Шуменски университет"                       "Тракийски университет"

гр. Шумен                                                        гр. Стара Загора

Магистър                                                 Бакалавър

"Социална педагогика"                             "Предучилищна и начална училищна педгогика"

"Тракийски университет"                        "Тракийски университет"

гр. Стара Загора                                          гр. Стара Загора

 

Мото:                                                            Мисия:

 Малки слънчица сме ние                       Отглеждане и възпитание на децата в спокойна,

 обич в сърцата ни се крие.                   благоприятна и толерантна среда.

 С весели игри и песни                             Създаване на комфортна и топла атмосфера,

 правим дните си чудесни !                   в която децата се чувстват обичани,

 Група "Слънце" се наричаме               ценени и уверени в своите възможности.

 да се смеем най-обичаме.

 

                                   Крепостта "Туида"

 

Децата посетиха и се запознаха с част от историята на град Сливен.

 

  

   

 

                                        "Димитровден"

 

   

   

 

                                          "Коледна магия"