Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

                                                                         ГРУПА "ПАЛАВИ КРАЧЕТА"

                                                                               

 

                                                                      

Веселка Петкова                           Виктория Атанасова                      Маринка Петрова

старши учител                                                учител                                              помощник-възпитател

Бакалавър                                        Магистър 

"Предучилищна педагогика"     "Мениджмънт на социалните и 

ИДНУ "Христо Ботев"                  педагогическите организации"

гр.Бургас                                            "Тракийски университет"

                                                                гр. Стара Загора

                                                                Бакалавър 

                                                           "Предучилищна и начална училищна педагогика"

                                                             "Тракийски университет"

                                                              гр. Стара Загора

         

Мисия:         

В група "Палави крачета" цари атмосфера на приятелство и толерантност,

родени от споделена обич и доверие.

Стремим се да създаваме условия, в които децата се чувстват спокойни и разбрани,

обичани и щастливи, да изразяват желанията си и да вземат решения.

Тук се отнасяме към детето с уважение към неговата личност и индивидуалност,

изграждаме увереност и развиваме силните му страни.

В нашата група приемаме децата такива, каквито са,

помагаме им с обич и търпение да разберат света,

в който живеят и да осъзнаят собствената си значимост.

 

                                                                                Постижения и награди

 

    

                

    

  

  

  

   

 

 

                           Участие на децата в "Коледен градски концерт" - 2020 г.

 

                          

 

                                                        "Детска уличка една" - 2020 г.

 

                         

  

 

                                                "Нощта на чудесата" - 2021 г.

 

                   

 

                         "Посрещане на Баба Марта" -март 2022 г.

 

                  

 

                                                                  Проект "Утринна приказка"

 

    

  

                                                   

 

                                                   Рожден ден ДГ  "Детство"  -  ноември 2022 г.

 

                                               

                       

                                                             "В очакване" - декември 2022 г.