Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

                                                                   ГРУПА "КАЛИНКА "

 

                                                                  

 

                                      

 Маринела Милкова                            Тодорка Джурова                                    Галина Генова

                учител                                             главен учител                                         помощник-възпитател

 Магистър                                                Магистър

"Приобщаващо образование.                 "Предучилищна педагогика"

Специална педгогика"                               "Педагогиески институт"

ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"              гр. Благоевград

гр.Велико Търново

Бакалавър 

"Предучилищна и начална училищна педагогика"

ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" 

гр.Велико Търново

 

     Мото:                                                              Мисия:                                                                                              

Видях една калинка малка,                                    Деца щастливи и засмени, с обич обградени. 

с две вълшебни шарени крилца.                            Деца с емоционална интелигентност –

 Тя носи свойта обич на земята                          важно условие за изграждане на правилно

и прави свойте чудеса.                                            поведение.

А, кои са чудесата?                                                  Деца, които с удоволствие ще се отправят 

Това са децата от група "Калинка"!               заедно със своя  учител, към опознаването на 

Ний сме палави калинки,                                      нови хоризонти и възможности.

погледнеш ли ни, сърцето ти трепва,

 на лицето ти грейва усмивка.

 

                                         "В очакване на Дядо Коледа"

 

Децата от група "Калинка" с трепет и вълнение очакват пристигането на

Дядо Коледа. Радостта си изразиха чрез песни,танци и игри.

 

   

       

       

    

  

 

                                             "С мама и татко на разходка"

                                                             

      "Няма страшно и опасно,когато с правилата на улицата сме наясно"

 

               

     

       

 

 

                              "Пролетно вълшебство"

 

  Децата от група "Калинка" отбелязаха и показаха с мило тържество 

първоначалните си артистични умения, с невероятните си 

костюми и декори,звънливите им песнички,стихчета и танци,

"калинките" създадоха пролетно настроение.

           

            

    

   

   

  

 

                                               " Почистване за един ден"

Деца и родители с ентусиазъм,проявена гражданска позиция,високо съзнание и отговорност,дадоха един добър пример на малките калинки,като почистиха двора и околодворните пространства на детската градина.

 

                      

 

                                                  "Сливен - моят град любим!"

 

                               

     

              

 

                                 " Заедно сред природата"

 

  

                     

 

                                     "Денят на будителите"

 

    

 

                                          "Приказен свят"

 

                 

 

  

 

 

                                           "Аз, обичам моето семейство ! "

 

                            

      

 

                                             "Ден на отворените врати"

 

   

                           

                        

 

                                                    "Коледен звън"

 

                              

 

 

                 

 

                                      "Здрави всеки ден"           

      

    

  

 

                         "Преклонение към теб,Апостоле!"

Децата изразиха своето уважение и почит към подвига и саможертвата на

Васил Левски,като поднесоха цветя и преклониха глава.