Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

                                                              ГРУПА "ЗВЪНЧЕ"

                                                                

                                                        

Емилия Жекова                                  Радост Кръстева                           

старши учител                                            старши учител                               

Магистър                                            Магистър

"Предучилищна педагогика"            "Предучилищна педагогика

ПУ "Паисий Хилендарски"                  ПУ "Паисий Хилендарски"

гр.Пловдив                                              гр. Пловдив

Специализации:

"Специална педагогика"

"Физическо възпитание"

 

Мисия:                                                                                                                          Девиз:

Нашата цел е създаването на пълноценен детски свят,              "Учители и родители – заедно 

удовлетворяващ максимално социалните                                           за благополучието

потребности на детето от общуване,                                                 и приспособяването на децата"

позволяващ му да намери своето място в обществото.

В група "Звънче" се работи спокойно,

като се предоставя отглеждане,

социализиране, възпитание и обучение на децата. 

Даряваме децата с топлина,

нежност, обич и търпение.

Даваме им спокойно и щастливо детство, много любов,

приятелско отношение, уют и доброжелателство.

 

Проекти:

Групата участва в проект по Национална програма "Успяваме заедно" в подкрепа на деца и родители.

 

"Обичам приказките"

Цветни, усмихнати и щастливи. Децата от група "Звънче" обичат приказките, книжките,

обичат да играят заедно и да се  забавляват.  Всеки миг за тях е споделена обич.  Хубаво е в детската градина.

 

       

3    4  5

7   6

                                                 

                                                                  "Мама ме научи"

Истински щастлив може да е само този,който е запазил детското в сърцето си.

 

   

       

                                   

 

                                                     "Коледни звънчета"