Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

История

      Тя започва през 1971г., когато в жилищен комплекс „Младост“  на гр. Сливен е започнат строежа на детска градина „Зоя Космодемянская“.  През  1973 година обектът е предаден за експлоатация  и от юни започва да функционира с деца, първоначално с три групи, а по- късно с още три, общо шест групи.  Капацитетът на сградата е 180 деца. Педагогическият персонал е 14 човека – 12 учителки , 1 музикален ръководител, 1 директор и 13 човека помощен персонал.  Директор е Стефанка Стойкова.  На 05.11.1973г.  е официалното откриване на детска градина „Зоя Космодемянская“.

      На 01.07.1992г. с решение на Общинското ръководство в гр. Сливен на детската градина е дадено името „Детство“. От този момент започва новата история на любимия за много поколения деца, родители и учители детски дом. Минават години на всеотдаен труд и професионализъм. След Стефанка Стойкова директори са Елена Янкова, Дина Димитрова, Дора Илиева, всички те оставили ярък отпечатък  в развитието на детската градина и  допринесли за доброто име и авторитета на детското заведение. Това е и творческия път на няколко поколения учители и помощник-възпитатели, живели и работели с ентусиазма и вярата, че това, което правят е за добро и то ще остане за бъдещите поколения.