Facebook

ДГ Детство

Детска градина в град Сливен

Група "Слънце"
Четвърта "Б" група  "Слънце" - ДГ Детство - Сливен
Група "Калинка"
Втора "А" група "Калинка " - ДГ Детство - Сливен
Група "Звънче"
Втора "Б" група "Звънче" - ДГ Детство - Сливен
Група "Звездичка"
Трета група "Звездичка" - ДГ Детство - Сливен
Група "Палави крачета"
Първа  група  "Палави крачета" - ДГ Детство - Сливен
Група "Весели ежлета"
Четвърта "А" група "Весели ежлета" - ДГ Детство - Сливен