Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

Обществен съвет

   Общественият съвет към детска градина „Детство“ е създаден през 2016г. съгласно чл. 265 ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование и  Правилника за създаването , устойството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата  от 27.09.2016г. Общественият съвет избира своите членове на всеки три години.

 

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

   Силвия Спасова – председател

   Ина Никорова – финансиращ арган

   Илонка Иванова – родител

   Елена Трашлиева – родител

   Стоян Вичев – родител

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

    Таня Димитрова – финансиращ орган

   Анифе Василева – родител

   Велико Великов – родител

   Даниела Георгиева – родител

   Цветомира Цанова – родител

 

Правилник_Обществен_Съвет_ДГ_Детство

Устав_обществен_съвет_ДГ_Детство