Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

За нас

   Детска градина ,,Детство” е разположена в подножието на природен парк „Сините камъни“, в кв. „Младост“, гр. Сливен. В детското заведение се възпитават и обучават 180 деца, разпределени в шест възрастови групи. За тях се грижи екип от 27 човека, – 15 педагогически и 12 непедагогически персонал, всички квалифицирани, отговорни и иновативни хора, приели тази работа, като своя мисия  и обединени от идеята за щастливи, жизнерадостни и уверени деца. Стремежът на целия екип е за създаване на благоприятен психологически климат, позитивна, здравословна и подкрепяща образователна среда за възпитаване на уважение и толерантност между децата. В своята педагогическа работа учителите прилагат съвременни практики и идеи, внедряват новости, експериментират и постоянно повишават квалификацията си.