Facebook
ДГ Детство
Детска градина в град Сливен

Материална база

 

      ДГ „Детство“ предлага нова съвременна и съобразена с възрастта на децата материална база. През 2019г. на сградата бе извършен цялостен ремонт по ОП „Региони в растеж 2014-2020“. В резултат детската градина е с нов облик – санирана, обновена, с достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. Вътрешното обзавеждане е ново, с приятен дизайн и цветове, отговарящо на изискванията за детско заведение. Групите са шест и всяка разполага със занималня, спалня, гардеробна и сервизни помещения. Интериорните  решения са дело на съответния екип и придават индивидуалност и собствен облик на всяко помещение.

      Спортната база на детската градина е добра, налице е физкултурен салон, оборудван с уреди и пособия за различни спортове.  Дворът на детската градина също е обновен с нови насаждения, тревни площи и напоителна система. Външните  площадки на всяка група са с  мека противоударна настилка и нови съоръжения. Създадени са оптимални условия за провеждане на педагогически ситуации на открито, за подпомагане на възпитателно-образователния процес и развиване на екологична култура у децата.